Visa allastudier.se som: Mobil

Statistikteori 2

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
7.5 hp
Deltid

Statistikteori 2

Kursen syftar till att den studerande ska erhålla förståelse för de allmänna principer som är grundläggande för statistisk teori och därmed goda förutsättningar såväl för att förstå tillämpningar för fortsatta studier på forskarutbildningsnivå. I kursen behandlas grundläggande begrepp inom statistikteorin, såsom uttömmande och tillräckliga teststatistikor samt principer bakom likelihoodteorin. Vidare ingår olika metoder för skattning och hypotesprövning samt metoder för att utvärdera dessa.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 90 hp inkluderande något av följande alternativ eller motsvarande kunskaper, minst 12 hp i matematisk statistik eller kurser i statistik omfattande minst 75 hp och i båda fallen en kurs i grundläggande analys om minst 7,5 hp. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Hitta till utbildaren

Umeå universitet