Visa allastudier.se som: Mobil

Straffprocess

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Straffprocess

Kursen syftar till fördjupad kunskap om processrättsliga regler och till förståelse för hur dessa påverkar och används av straffprocessens aktörer, såväl enskilda som professionella. Ett mål är att öka deltagarnas färdigheter i reglernas praktiska användning. Slutligen syftar kursen till att synliggöra och kritiskt granska bakomliggande värderingar samt till reflektion över vad ett professionellt förhållningssätt kan vara. Undervisningen sker genom rättegångsspel, seminarier och PM-skrivande.

Förkunskaper

Univ: 120 hp inom ramen för juristprogrammet, vari ska ingå godkänt resultat för kursen på T 5 – Straff- och processrätt, 30 hp, eller motsvarande. Engelska 5 och svenska för grundläggande behörighet.

 

Hitta till utbildaren

Umeå universitet