Visa allastudier.se som: Mobil

Strukturbiologi

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Umeå
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2021 - Umeå
Sista ansökan: 2020-10-14

Strukturbiologi

Kursen omfattar två moment: 1. Teoridel, 5,5 hp. Teoridelen har tre delmoment: A) Proteiners och nukleinsyrors 3-dimensionella uppbyggnad och funktion på grundläggande nivå, B) Strukturbestämning med hjälp av röntgenkristallografi och NMR-spektroskopi, teoretisk och praktisk inblick. Röntgenkristallografi är den mest kraftfulla tekniken som idag är tillgänglig för att få detaljerad information om makromolekylers utseende och struktur. NMR (Nuclear Magnetic Resonance) används för strukturbestämning av mindre proteiner men är även mycket kraftfull för studier av makromolekylers dynamiska egenskaper. C) Studier av vetenskapliga artiklar inriktade mot strukturbiologi. En projektansökan skall skrivas samt redovisas genom en muntlig presentation på engelska. Vid teoriundervisningen behandlas sambandet mellan proteiners struktur och funktion. Det klassificeringssystem som gäller för proteiners samt nukleinsyrors tre-dimensionella strukturer kommer att presenteras med mål att ge studenten god kännedom om olika strukturmotiv hos proteiner som alfadomänstrukturer, alfa/betastrukturer, antiparallella betastrukturer, multifunktionella enzymer, nukleotidbindande enzymer, DNA-igenkännande proteiner, receptor-proteiner samt membranproteiner. Vidare behandlas proteinveckningens basala mekanismer, de grundläggande faktorer som avgör ett proteins stabilitet, samt den strukturella bakgrunden till makromolekylers dynamik. I samband med proteinveckning kommer att diskuteras uppkomsten av felveckade proteiner och hur dessa kan orsaka sjukdom. Metoder för struktur-bestämning av makromolekyler kommer att behandlas med fokus på röntgenkristallografi och NMR2. Laborationsdel, 2 hp. Laborationsdelen involverar visualisering av proteinstrukturer från databaser med datorgrafik för studier av olika strukturtopologier. Strukturmotiv skall identifieras och slutsatser dras om proteiners struktur och funktion. Laborationerna inkluderar även kristallisering och analys av proteinkristaller samt modellering av proteinstruktur i elektrontäthetskartor vid olika upplösningsintervall, samt övningar i att tolka och tillordna NMR-spektra.

Förkunskaper

20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 30 hp från avslutade kurser i biologi, innehållande minst 15 hp i cell- och molekylärbiologi, och minst 5 hp i molekylärgenetik.

Umeå universitet

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Strukturbiologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: