Visa allastudier.se som: Mobil

Svenska språket A: Språksociologi

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
7.5 hp
Deltid

Svenska språket A: Språksociologi

Under de senaste årtiondena har det svenska språksamhället genomgått stora förändringar: samhället har blivit flerspråkigt, talspråk och skriftspråk har närmat sig varandra och betydande språkpolitiska insatser har genomförts. Vem talar med vem, när, var, hur, varför och med vilken effekt i detta språksamhälle? Kursen ger grundläggande kunskap om språklig variation och förändring ur ett språksociologiskt perspektiv. Kursen ingår även som moment i 30 hp-kursen Svenska språket A.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet