Visa allastudier.se som: Mobil

Teoretisk fördjupning i kultur- och medievetenskap

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
15 hp
Heltid

Teoretisk fördjupning i kultur- och medievetenskap

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om centrala teorier och begrepp inom området kultur- och medievetenskap. På tvärvetenskaplig grund introduceras modern och klassisk forskning inom kultur- och medievetenskap. Kursen erbjuder individuell och ämnesspecifik flexibilitet inom följande huvudområden: drama-teater-film, etnologi, journalistik, konstvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och museologi. Detta innebär att studenten förutom obligatorisk kurslitteratur ges möjlighet att i samråd med lärare välja kurslitteratur från kursplanens litteraturlista. Speciell tonvikt läggs vid vetenskaplig dialog, jämförande perspektiv och självreflektion.

Förkunskaper

Kandidatexamen i drama-teater-film, etnologi, journalistik, konstvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi eller motsvarande. Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet