Teori och management inom hälsopromotion

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Umeå
5 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Umeå
Vår 2024

Umeå
Vår 2024
2023-10-15

Teori och management inom hälsopromotion

Syftet med kursen är att studenterna ska utveckla fördjupad kunskap inom området hälsopromotion och hälsofrämjande arbete samt färdighet i att planera, genomföra och utvärdera insatser för att förbättra hälsan i befolkningen eller hos specifika grupper. I kursen behandlas centrala koncept och begrepp inom hälsopromotionsområdet. Teorier och metoder för hälsofrämjande arbete tillämpas även med utgångpunkt i rådande forskning och med fokus på individuella, organisatoriska och strukturella perspektiv.

Undervisningen är koncentrerad till två kursveckor under kursperioden och ges i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och hemuppgifter. All undervisningen sker på engelska.

Förkunskaper

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap samt Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Teori och management inom hälsopromotion

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön