Visa allastudier.se som: Mobil

Tillväxt och utveckling hos växter

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
15 hp
Heltid

Tillväxt och utveckling hos växter

Kursen ger en introduktion till Växters tillväxt och utveckling på såväl Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik som Masterprogrammet i Växt- och skogsbioteknik. Kursen syftar till att ge kunskaper om molekylär och fysiologisk reglering av processer såsom celldelning, meristemaktivitet, embryogenes och organutveckling, där växthormoner och andra signalmekanismer har en central roll. Xylemutveckling presenteras hela vägen från stamcellsnivån i kambie-meristemet till vedbildning i skogsträd. Även växternas anpassning till varierande miljöer behandlas. Inom den experimentella delen utnyttjas molekylära tekniker så som rekombinant-DNA, mutant- och dubbelmutantanalys i backtrav (Arabidopsis thaliana), ”map” baserad genkloning samt tekniker för DNA-analys och proteininteraktionsanalys. Kursen har en stark anknytning till pågående forskning inom UPSC (www.upsc.se).Kursen indelas i följande moment: Teori 10,5 hp Litteraturstudie med seminarium 1,5 hp Laborationer 3 hp

Förkunskaper

90 hp varav minst 15 hp inom huvudområdet kemi och 60 hp inom huvudområdet biologi där minst 30 hp ska vara inom växtbiologi och cell- och molekylärbiologi. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska B/6. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska. 

Hitta till utbildaren

Umeå universitet