Visa allastudier.se som: Mobil

Turismkunskap II

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Kiruna
5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Kiruna
Sista ansökan: 2019-10-14

Turismkunskap II

Inom kursen riktas fokus på naturturism och kulturarvsturism. I det sammanhanget ges en översikt av karaktärsdrag och effekter av dessa turismformer. Studenterna får en inblick i olika bevarandestrategier, förvaltningen av kulturarv och naturskyddade områden och i olika planeringssystem för turismutveckling.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet