Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Utbildningspolicy i nationell och internationell kontext

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Umeå
7.5 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start


Umeå
Vår 2024

Umeå
Vår 2024

Utbildningspolicy i nationell och internationell kontext

Kursen behandlar en introduktion och kritisk analys av det utbildningspolitiska fältet. Den innehåller en översikt av utbildningspolicys på internationell och nationell nivå. I kursen studeras relationerna mellan politiska sammanhang, processer och resultat, och dessa illustreras med hjälp av konkreta exempel på europeiska och svenska policys. Kursen presenterar och analyserar policyforskning och reflekterar över kopplingarna mellan utbildningspolicy och pedagogisk verksamhet. Mer specifikt är kursen strukturerad utifrån: att förstå utbildningspolicy, hur den genomförs och mottas i skolan; vilka värden utbildningspolicys representerar och hur dessa förmedlas i utbildningsinstitutioner samt vad politik och forskning om politik innebär för lärare och elever. I kursen används fallstudier för att analysera dessa teman, baserade på forskning inom följande områden:- Marknadsorientering och privatisering av skolan.- Inklusion i lärarutbildning och utbildning.- Förändrad utbildningsstyrning inom EU och internationella organisationers roll i utbildningspolitiken.

Kursen vänder sig till alla som har intresse för utbildningspolitiska frågor.Kursen ges på engelska som campuskurs.

Förkunskaper

Tidigare högskolestudier om 90 hp. Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Utbildningspolicy i nationell och internationell kontext

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön