Visa allastudier.se som: Mobil

Utvärdering i folkhälsovetenskap

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-08-14

Utvärdering i folkhälsovetenskap

Denna kurs handlar om olika metoder för utvärdering av folkhälsoprogram. Kursen innehåller vidare en fördjupning av, och diskussion kring, ett antal metodologiskt intressanta frågeställningar. Kursen kombinerar koncept och erfarenhet från olika discipliner för att underlätta ett helhetsperspektiv, och det inkluderar: historien om utvärdering folkhälsan, åtgärder av exponeringsnivåer och av både positiva och negativa hälsoeffekter orsakade av en intervention; kvalitativ och realistisk bedömning; frågor om rättvisa, etik och politik; användningsområden och användare av utvärderingar; och spridning.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:• Diskutera kring olika utvärderings approacher som diskuteras i kursen;• Beskriva och förstå fördelar och nackdelar med de olika metoderna samt diskutera vilken metod skulle vara att föredra i en given situation.• Granska folkhälsoutvärderingar som har gjorts och diskutera styrkor och svagheter i dessa utvärderingar;• Självständigt skriva en plan för utvärdering av en folkhälsointervention;• Samt självständigt utveckla metoder för att sprida resultaten från en utvärderingsstudie .• Bedöma utvärderingar av folkhälsoinsatser med avseende på kvalitet, och - inom de rådande politiska, sociala och ekonomiska strukturer - kunna bedöma vilka åtgärder och/eller beslut ska fattas i enlighet med detta.Undervisningen är koncentrerad till tre kursveckor under kursperioden. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, praktiska övningar, samt seminarier och hemuppgifter som är obligatoriska. 

Förkunskaper

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap samt En B/6.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet