Visa allastudier.se som: Mobil

Växtbiologi och bioteknik

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
15 hp
Heltid

Växtbiologi och bioteknik

Kursen skall ge fördjupade kunskaper i växternas fysiologi och cellbiologi samt grundläggande kunskaper i växtmolekylärbiologi. Avsikten är att fylla gapet mellan grundkursen på 7,5 hp i växtfysiologi och masterprogramkursen i Växt och skogsbioteknik. Kursen fokuserar på växters tillväxt, fotosyntesapparatens uppbyggnad och funktion, växternas svar på herbivori och patogen angrepp samt växters anpassning till symbios och omgivningsfaktorer.

Förkunskaper

30 hp biologi varav 7,5 hp i Växternas fysiologi och cellbiologi. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet