Corporate Sustainability, kandidatkurs

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Göteborg

Corporate Sustainability, kandidatkurs

Detta är en teoretisk kurs på 15 högskolepoäng. Kursen passar dig som vill fördjupa dig ytterligare inom företagsekonomi under din valbara termin. Den kan också läsas som fristående kurs för dig som inte är registrerad på ett av våra utbildningsprogram.

Om Corporate Sustainability

Det blir allt viktigare för företag att integrera hållbarhetsaspekter i strategier, i den operativa verksamheten, och i kommunikationen med intressenter. Kursen bygger vidare på dina kunskaper från tidigare kurser i företagsekonomi, och lägger fokus på hur hållbarhetsaspekter kopplas till många av de uppgifter som utförs i företag.

Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som miljöstrateg/controller eller projektledare med fokus på förändring och ekonomi.

Kursen består av fyra delar:

  • Hållbara strategier och tillgångar
  • Hållbar operativ styrning
  • Hållbar redovisning och marknadsföring
  • Forskning inom hållbart företagande

Hållbara strategier och tillgångar handlar om hur hållbarhet integreras i företags långsiktiga planering och du lär dig om argument för hållbart företagande, strategier, och värdering av tillgångar.

Hållbar operativ styrning ger dig kunskap om infogandet av hållbarhetsaspekter i företagets styr- och kontrollfunktioner. Bland annat lär du dig om företagets försörjningskedja, inköpsfunktion, och miljökostnadsredovisning.

Hållbar redovisning och marknadsföring fokuserar på intressentkommunikation, hållbarhetsrapportering, konsumentrelationer, och certifieringar.

I den sista kursen, Forskning inom hållbart företagande, väljer du ett specifikt ämne inom hållbart företagande och formulerar en forskningsfråga inom ämnet.

Syftet är att du ska få fördjupade kunskaper i företagsekonomi genom att analysera hur  hållbarhetsaspekter integreras i företags verksamheter. Fallstudier och exempel från verkligheten kommer att användas för att hjälpa dig att tillämpa generella koncept i praktiska situationer.

Kursmål

Efter avklarad kurs kommer du att kunna förklara teoretiska koncept och resultat samt tillämpa och kommunicera din kunskap som relaterar till hållbart företagande. Du kommer också kunna kritiskt granska litteratur och formulera forskningsfrågor relaterat till ämnet.

 

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng från FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 hp, FEK102 Företagsekonomi, Marknadsföring, 7,5 hp, FEK103 Företagsekonomi, Externredovisning, 7,5 hp, FEK104 Företagsekonomi, Ekonomistyrning, FEK201 Företagsekonomi, Strategisk marknadsföring 7,5 hp, FEK202 Företagsekonomi, Strategi 7,5 hp, FEK203 Företagsekonomi, Lönsamhet och finansiering 7,5 hp och FEK204 Företagsekonomi, Operativ styrning 7,5 hp alternativt från FEG100 Företagsekonomi 1, 30 hp och FEG200 Företagsekonomi 2, 30 hp eller motsvarande kurser.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Corporate Sustainability, kandidatkurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön