Ekonomisk geografi 1

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Göteborg
Sista ansökan: 2023-04-16

Ekonomisk geografi 1

När du läser ekonomisk geografi får du lära dig om hur platser, regioner och länder förändras och integreras, ofta som en del av den globala utvecklingen. Du får kunskap och verktyg som kan användas för arbete med omvärldsanalys på både mikro- och makronivå. Kunskaper i omvärldsanalys är viktigt för dig som vill arbeta med strategi- och framtidsarbete inom näringslivet eller med näringsutveckling och planering på kommunal, regional eller nationell nivå. Kurspaketet består av fyra kurser om vardera 7,5 hp.

  • Regional ekonomisk utveckling och global konkurrenskraft. Kursen inleds med en översikt över ämnet Ekonomisk geografis framväxt, samt en introduktion till centrala ekonomisk-geografiska teorier och begrepp, speciellt lokaliserings- och utrikeshandelsteorier. Därefter behandlas den internationella handelns grundläggande geografiska mönster samt industriproduktionens och tjänsteproduktionens långsiktiga geografiska förändring, sett ur ett globalt perspektiv. Kursen avslutas med ett grupparbete, där valda regioners utveckling analyseras med hjälp av de begrepp och teorier som introducerats. En dagsexkursion i Göteborgsområdet ingår i kursen.
  • Internationell handel och produktion. Kursen analyserar den internationella arbetsfördelningens framväxt, nationella produktionssystem och utvecklingen av ekonomiska nätverk dominerade av de stora transnationella företagen och den ökande betydelsen av utländska direktinvesteringar. I kursen studeras därefter hur ovanstående förändringar påverkar transporternas riktning och omfattning, samt de sociala effekterna av globaliseringen, exempelvis skillnader i mäns och kvinnors ställning, både i utvecklings- och i industrialiserade länder.
  • Nordens ekonomiska geografi. I kursen ges en bred översikt av Sveriges och övriga nordiska länders näringslivsutveckling och näringslivets grundläggande lokaliseringsmönster. Ekonomgeografisk teori används för att förklara mönstren. Tre perspektiv konfronteras med varandra under kursens gång: branschperspektivet, företagsperspektivet, och det regionala perspektivet. Samtidigt diskuteras på vilka sätt statlig och lokal närings- och regionalpolitik påverkat den utvecklingen. Kursen omfattar även en beskrivning av den nordiska industrins omvärldsberoende i form av utrikeshandel. En dagsexkursion ingår i kursen.
  • Ekonomisk geografi - ett tidsperspektiv. I kursen introduceras centrala begrepp och teorier inom evolutionär ekonomisk geografi. Teorier om bland annat historiens betydelse, regional diversifiering, regionalt stigberoende och regionala resursbaser behandlas och diskuteras. Genom grupparbete där begrepp och teorier från evolutionär ekonomisk geografi appliceras på analysen av en fritt vald region i de nordiska länderna, innefattar kursen en praktisk tillämpning av ekonomisk-geografiska frågeställningar, teoretiska utgångspunkter och tillvägagångssätt.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Ekonomisk geografi 1

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön