Ekonomisk geografi: Asiens ekonomiska geografi

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Göteborg

Ekonomisk geografi: Asiens ekonomiska geografi

De studerade regionerna omfattar de östasiatiska länderna Japan, Korea och Kina, och Indokina, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesien och Filippinerna i Sydöstasien, samt Indien, Pakistan och Sri Lanka i Sydasien. I inledningen beskrivs och undersöks de fysisk-geografiska förutsättningarna, med betoning på geografiskt avstånd och läge, klimat, landformer, jordmån mm. Vidare läggs stor tonvikt vid beskrivningen och förståelsen av de historiska, religiösa, politiska och kulturella faktorer som på olika sätt varit betydelsefulla för att förstå dagens situation. Befolkningens storlek, tillväxt, geografiska spridning och ålderssammansättning beskrivs. Jordbrukets förutsättningar och produktionsinriktning belyses, liksom enskilda ekonomiers och regioners förmåga att upprätthålla en tillräcklig livsmedelsförsörjning. Strukturomvandlingen i form av mekanisering och rationalisering inom jordbrukssektorn beskrivs. En viktig del av kursen består i beskrivningen av enskilda länders industrialiseringsprocess, och vilka olika strategier för industrialisering som kan urskiljas i regionen. Enskilda länders näringsstruktur diskuteras närmare och jämförs över tiden. Frågor kring regional obalans, teknologipolitik, regional ekonomisk integration berörs också, liksom miljömässiga och sociala frågor i de berörda regionerna.

Förkunskaper

Genomgångna kurser om 30 högskolepoäng inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Ekonomisk geografi: Asiens ekonomiska geografi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön