Visa allastudier.se som: Mobil

Fördjupningskurs i engelska, litteraturvetenskaplig inriktning

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Storbritannien
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Storbritannien
Sista ansökan: 2019-10-14

Fördjupningskurs i engelska, litteraturvetenskaplig inriktning

Kursen ger fördjupad kunskap inom det litteraturvetenskapliga området. Skönlitteraturen analyseras utifrån ett avgränsat tema, ett specifikt författarskap, en litterär genre, eller en (litteratur)historisk period. Du ges även möjlighet att diskutera och kritiskt reflektera kring centrala litteraturteoretiska och metodologiska problem samt kring litteraturens och litteraturvetenskapens roll i ett modernt samhälle. Då kursen läses parallellt med skrivandet av ett eget självständigt vetenskapligt arbete ingår även kritisk diskussion av det vetenskapliga författandets grunder och villkor (skrivprocess, akribi, peer review, källkritik, forskningsetik) samt möjlighet till strukturerad reflektion över det egna vetenskapliga förhållningssättet.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat från Grundkurs (1-30 hp) och minst 22,5 hp från Fortsättningskurs (31-60 hp) i engelska med allmän inriktning, eller motsvarande. Akademiskt skrivande (eller skriftlig språkfärdighet) inom Fortsättningskursen eller IELTS 7.5 ingen del under 6.5 eller TOEFL 625, TWE resultat 5.5 måste vara inkluderade.