Geovetenskap: Grundkurs

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Göteborg

Geovetenskap: Grundkurs

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om planeten Jorden och de processer som verkar på och i systemet mark/atmosfär/hydrosfär, dess historia, sammansättning, egenskaper och resurser.

Första delen av kursen handlar om geologi (geosfär):

bland annat plattektonik och mantelkonvektion; jordens sammansättning - mineralogi och geokemi
vulkaner, jordbävningar och geofysisk, bildning, omvandling och deformation av bergarter, geologiska naturresurser (malmer- och industriråvaror), primära processerna som omformar landskapet, landformer och deras utveckling, sedimentologiska och stratigrafiska principer, utvecklingen av kontinenter och oceaner; livets utveckling; jordens klimathistoria

Andra delen av kursen handlar om naturgeografi (biosfär, hydrosfär och atmosfär): 

den hydrologiska cykeln ( yt-, mark- och grundvatten, sjöars och vattendrags dynamik, havsvattnets kemiska och fysikaliska egenskaper, fördelning av temperatur, salthalt och densitet i havet, havsströmmars uppkomst, vattnets cirkulation, samt vågor och tidvatten)

Markers utveckling och struktur, fysikaliska och kemiska egenskaper hos mark samt biogeokemiska cykler.

Atmosfärens fysik, meteorologi - väder, moln, nederbörd, vind, atmosfärens cirkulation - strålningsbalans och vindsystem, regional klimatologi, Skandinaviens klimat, lokalklimat - topoklimat, stadsklimat, lokala vindsystem och tillämpad lokalklimatologi.

En framgångsrik avslutning av denna kurs ger behörighet till många geovetenskapliga kurser inom båda inriktningar: geologi och naturgeografi.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller 3c och Naturkunskap 2 eller Fysik 1 och Kemi 1

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Geovetenskap: Grundkurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön