Visa allastudier.se som: Mobil

Journalistprogrammet

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Göteborg
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Göteborg
Sista ansökan: 2021-04-14

Journalistprogrammet

Journalistutbildningen vid Göteborgs universitet passar dig som är nyfiken och vill ta reda på hur saker och ting förhåller sig – och berätta om det för andra.

Programmet omfattar 180 poäng och ger dig de kunskaper och verktyg du behöver för att kunna arbeta med alla former av journalistik i olika medieslag; webb, radio, TV och tryckta medier.
Du lär dig behärska olika journalistiska språk: text, ljud, bild och video och när du tar din kandidatexamen vet du hur man jobbar på redaktion, hur man gör poddar, startar videokanal eller en egen webbtidning.
Du lär dig också olika researchmetoder och får djupa kunskaper i etik och källkritik.

Journalistutbildningen bygger på vetenskaplig grund, varvar teori och praktik och avslutas med en termins arbete på en redaktion eller annan journalistiskt relevant arbetsplats i Sverige eller utomlands.

Journalistutbildningen vid Göteborgs universitet är en bred samhällsinriktad utbildning med undersökande journalistik som profil.
Undervisningen är i hög grad schemabunden och bedrivs på heltid.

Första året

Journalistik
Under journalisprogrammets första termin lär du dig vad som är journalistik, vad som är journalistens roll i samhället och vilka som är de vanligaste journalistiska metoderna.  Kursen ger dig också grundkunskaper i svensk offentlig förvaltning och rättsväsende och du lär dig om de lagar och regler som omger den journalistiska verksamheten.

Redaktion
Under kursens gång får du lära dig professionell publicering i flera olika kanaler och plattformar; de tekniska färdigheter som krävs för digital publicering av text, ljud och bild.
Du får kunskap om de strukturer som utmärker dagens mediehus och får genom praktiskt redaktionellt arbete fördjupade kunskaper i etiska och källkritiska frågeställningar. Kursen behandlar också mediernas historia och betydelse för individ och samhälle.

Andra året

Fördjupad journalistik
Tredje terminen ger dig grundläggande kunskaper i samhälls- och företagsekonomi, målgrupps- och publikanalys. Du får också metoder att inhämta, hantera och analysera stora datamängder och statistik.
Kursen ger även fördjupade kunskaper i berättande journalistik i flera format och på olika plattformar och med varierade publiceringstekniker.

Journalistikvetenskap
Här får du en orientering i centrala teoribildningar inom journalistik och kommunikation. Du får också en fördjupad förståelse för och färdighet i vetenskaplig metod, både som sådan och som journalistiskt verktyg.
Kursen avslutas med ett självständigt arbete i form av en uppsats där föreställningar och frågeställningar som berör den egna yrkesrollen, det journalistiska utbudet och/eller strukturen på den svenska eller internationella mediemarknaden granskas.

Tredje året

Undersökande journalistik
Kursen fokuserar på undersökande journalistik, dess villkor och praktik, nationellt och internationellt. Som student planerar och genomför du ett större granskningsprojekt och presenterar det i journalistisk form.
Kursen behandlar också frågor som rör den journalistiska arbetsmarknaden och förbereder för kommande praktik.

Praktik
Programmets sista termin gör du en handledd praktik, omfattande 18 veckor, på en redaktion eller annan journalistiskt relevant arbetsplats i Sverige eller utomlands. Du får en professionell erfarenhet av journalistiskt arbete och ovärderliga kontakter för ditt framtida yrkesliv.

Kursen avslutas med en samlad utvärderings- och anlysuppgift.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Journalistprogrammet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: