Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Göteborg
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Göteborg

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning

Den offentliga sektorn på europeisk, statlig och kommunal nivå arbetar på medborgarnas uppdrag för att producera välfärd, utbildning, säkerhet, god miljö, ekonomisk tillväxt och en rättvis fördelning av samhällets resurser. I en komplex och föränderlig värld krävs att de som styr den offentliga verksamheten har en bred och kvalificerad utbildning.

En politices kandidatexamen i offentlig förvaltning är en attraktiv examen hos offentliga arbetsgivare och ger dig möjlighet att arbeta i offentliga myndigheter i Sverige och i utlandet, i kommunal och regional förvaltning, i privata företag och i ideella organisationer. Med en pol. kand. i offentlig förvaltning får du både en akademisk och professionell kompetens och kan få kvalificerade uppdrag som till exempel utredare, ekonom, chef, revisor, handläggare och verksamhetsutvecklare etc.

Inom programmet läser du kurser i det flervetenskapliga ämnet offentlig förvaltning (Public Administration) inriktade på politik, organisation, ekonomi och juridik. Du lär dig hur den offentliga förvaltningen organiseras och styrs, vilka ideologiska principer som ligger bakom dess utformning och vilka lagar som reglerar verksamheten. Utbildningen problematiserar vad det innebär att arbeta som tjänsteman i politikstyrda organisationer, och teman som hållbar utveckling, etik och likabehandling återkommer i flera kurser.

Under utbildningens gång lär du dig även metoder för att genomföra kvalificerade utredningar och utvärderingar. Att kunna genomföra självständiga utredningsuppdrag med vetenskapliga metoder, och analysera undersökningar som andra har gjort, är färdigheter som de flesta offentliga arbetsgivare uppskattar. Granskning, tillsyn och utvärdering är aktiviteter som ständigt pågår i offentliga verksamheter och flera kurser problematiserar vad det innebär både att granska och att granskas.

Ekonomins betydelse för samhället och särskilt för offentlig förvaltning belyses ingående i programmet. Du får både en introduktion till samhällsekonomi i en vidare mening och en grundlig fördjupning i hur ekonomistyrning av offentliga organisationer går till.

I programmets senare del väljer du inriktning bland våra fördjupningsämnen: policyanalys, förvaltningsekonomi samt ledning och styrning. Efter en teoretisk fördjupning i någon av dessa teman skriver du sedan ett examensarbete i form av en kandidatuppsats där du får möjlighet att tillämpa de kunskaper du fått i programmet inom ramen för en empirisk undersökning.

Efter kandidatprogrammet har du möjlighet att fortsätta studera vid Förvaltningshögskolan på masterprogrammet i offentlig förvaltning.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön