Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
10 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Höst 2023

Göteborg
Vår 2024

Göteborg
Höst 2024
2024-04-14

Kriminalitet

Kursen behandlar kriminologiska teorier och centrala begrepp som syftar till att förklara kriminalitet på individ- och samhällsnivå. Med särskilt fokus på brottslighet som ett socialt problem, problematiseras den samtida kriminalpolitiken och dess brottsförebyggande åtgärder. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av kriminalitet som samhällsfenomen, orsaker till att individer begår brott samt hur detta kan relateras till sociala förhållanden med relevans för socialt arbete och yrkesverksamma socionomer.

Kursen är en av tre valbara alternativ inom profilområdet "Social exkludering och kontroll" på socionomprogrammet. Syftet med kursen är att du som student ska tillägna dig kriminologiska förhållningssätt till kriminalitet som samhällsfenomen och få en fördjupad förståelse för individer som begår brott.

Teman

- kriminologiska och viktimologiska teorier
- synsätt på social kontroll
.- normalitet och exkludering
- rättsväsendet och brottsförebyggande åtgärder

Då kriminal- och frivården är ett viktigt arbetsfält för socionomer, ger kursen grundläggande kunskaper för framtida arbeta inom dessa områden. 

Undervisningen sker i form av föreläsningar av institutionens lärare, gästföreläsningar från praktiker och frivilligorganisationer, filmvisning, redovisande och studentledda seminarier, studiebesök samt litteraturstudier. Vissa moment sker tillsammans med övriga två profilkurser (Missbruk och beroende samt Fattigdom, försörjning och boende). 

Förkunskaper

Godkänt resultat från kurser SQ4111 Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det sociala arbetet, 15 hp och SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, 15 hp, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet eller har motsvarande kunskaper genom godkända studier om minst 60 hp inom närliggande område samt relevant yrkeserfarenhet.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kriminalitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön