Kristeori och krisinterventioner

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Göteborg
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Göteborg

Kristeori och krisinterventioner

Kursen har två övergripande teman. Det första temat är en genomgång av olika slags förluster samt konsekvenser och reaktioner på dessa, för barn, ungdomar och vuxna under livsloppet. Exempel på sådana förluster och reaktioner är utvecklingskriser, separationer, flyktingskap, traumatiska erfarenheter, sjukdom och funktionsnedsättning, och död. Det andra temat behandlar psykosociala hjälpinsatser vid kriser samt traumamedvetet förhållningssätt.

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete möter individer som befinner sig i kris eller har erfarenhet av trauma, och till dig som är intresserad av att utöka dina kunskaper om trauma och krisinterventioner. 

Efter kursen har då fått teoretiska kunskaper om kris-, konflikt- trauma- samt sorgeprocesser. Du har även fått kunskaper om olika arbetssätt inom kris- och sorgeområdet samt om traumamedvetet förhållningssätt.

Dessutom får du fördjupade perspektiv på hur du som professionell aktör kan bedöma och stötta både hjälpsökande och deras närstående, med beaktande av etiska förhållningssätt. Du får härvid kunskap och hur kulturella och religiösa erfarenheter och referensramar kan beaktas, både vid bedömning och insatser.

Nytt i kursen är ett fokus på traumamedvetet förhållningssätt samt på kulturella och religiösa perspektiv.

Föreläsningar och olika former av seminarier är de huvudsakliga inslagen. Kursupplägget bygger på dialog och interaktion mellan kursdeltagarna, genom läraktiviteter i grupp. Flera av kursmomenten har därför obligatorisk närvaro.

Förkunskaper

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng, eller kandidatexamen i näraliggande område.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kristeori och krisinterventioner

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön