Visa allastudier.se som: Mobil

Masterprogram i folkhälsovetenskap, Hälsoekonomi

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Göteborg
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Göteborg

Masterprogram i folkhälsovetenskap, Hälsoekonomi

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt område som fokuserar på fördelning av hälsa och ohälsa på befolkningsnivå. Masterprogrammet i Folkhälsovetenskap erbjuder två unika specialiseringar: hälsoekonomi och jämlik hälsa. Inom den hälsoekonomiska specialiseringen studerar du ekonomisk utveckling och hälsa. Du får kunskap om metoder som används för att utvärdera ekonomiska kostnader och vinster för olika hälsoinsatser.Genom en inriktning mot mänskliga rättigheter, genus och ojämlikhet inom hälsa fokuserar programmet på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och har en tydlig koppling till flera av FN: s globala mål för hållbar utveckling. 

Programmet har internationell antagning och ges i sin helhet på engelska.

Hantera komplexa utmaningar med tvärvetenskap

Hälsa och ohälsa i en befolkning skapas delvis genom fördelningen av makt, möjligheter och socioekonomiska resurser. Exempel på detta är tillgång till utbildning och hälso- och sjukvård, säkra bostäder och arbetsplatser samt tillgång till rent vatten och mat. Idag är tillgången till socialt stöd, resurser för att tillfredsställa dagliga behov och möjligheten att leva ett liv utan diskriminering ojämnt fördelade mellan och inom länder, vilket i sin tur påverkar förekomsten av hälsa och ohälsa. Genom att identifiera de sociala strukturer och processer som leder till orättvis och ojämlik fördelning av hälsa och ohälsa i befolkningen, är folkhälsovetenskapen nära kopplad till mänskliga rättigheter.  Vi fokuserar på sociala bestämningsfaktorer för hälsa och de övergripande system och processer som bidrar till dessa villkor. Det kan till exempel handla om ekonomiska strukturer, politik, lagstiftning, politiska system och sociala normer. Vårt program möter dessa komplexa utmaningar genom att involvera lärare från olika professionella bakgrunder,exempelvis folkhälsovetenskap, medicin, biostatistik, epidemiologi, sociologi, ekonomi, juridik, filosofi och vetenskapsteori.  

Specialisering i hälsoekonomi 

Om du väljer att specialisera dig inom hälsoekonomi, får du avancerad kunskap om förhållandet mellan ekonomisk utveckling och hälsa, vilket i sin tur ger möjligheter att utforma och utvärdera olika folkhälsoinsatser. Kurserna fokuserar på vilken betydelse samhällets organisering och andra strukturella faktorer (politiska, ekonomiska och kulturella) har för en befolknings hälsostatus.

Vem ska söka?

Vill du fördjupa dig i förhållandet mellan ekonomisk utveckling och befolkningens hälsostatus? Är du intresserad av hur produktion, leverans och finansiering av olika hälso- och sjukvårdstjänster är organiserade och det påverkar befolkningens hälsa? Vill du också lära dig mer om teorier och metoder för att bedöma effekten och kostnadseffektiviteten av olika folkhälsoprogram? Det spelar ingen roll om du är utbildad inom hälso- och sjukvård eller samhällsvetenskap, mänskliga rättigheter eller ekonomi. Om du brinner för att förstå och etiskt prioritera ingripanden mot ojämlikheter i hälsa, då ska du söka till Masterprogrammet i Folkhälsovetenskap med inriktning på hälsoekonomi. 

Programmets innehåll och struktur

Den första terminen består av tre obligatoriska kurser som studenter på båda specialiseringarna läser tillsammans. Den andra terminen börjar med en gemensam obligatorisk kurs i epidemiologi och biostatistik och fortsätter sedan med en djupgående kurs inom din specialisering.Under tredje terminen kan du välja kurser från andra institutioner vid universitetet, studera en termin utomlands eller praktisera inom en organisation. Du kan också välja en avancerad kurs inom din specialisering, eller gemensamma kurser där aspekter av jämlik hälsa tillämpas på temat arbete och migration.Den sista terminen ägnas åt masteruppsatsen som kommer att resultera i en vetenskaplig artikel.

Förkunskaper

Behörig att antas till programmet är den som har yrkesexamen/kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom något av områdena hälsovetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomiska vetenskaper, humaniora eller ingenjörsvetenskap samt betyg Godkänd/E i Engelska B/Engelska 6.

Examen & Intyg

Masterexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i folkhälsovetenskap, Hälsoekonomi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön