Visa allastudier.se som: Mobil

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Göteborg
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2021 - Göteborg

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning

Fördjupningstemat Ledning och styrning handlar om den offentliga förvaltningens organisationer, och de processer, aktörer och roller som skapas i och runt den. Du lär dig hur politik omvandlas till praktik genom organisering och ledarskap. Mellanchefer och första-linjens-chefer i offentlig förvaltning förväntas ofta initiera och driva organisatorisk förändring, inklusive nya lednings- och styrmetoder, samt utvärdera implementerade förändringar. Utbildningen rustar dig med teoretiska verktyg som stödjer blivande chefer i den rollen. Du lär dig också problematisera, diskutera och kritiskt förhålla dig till idealbilden av en stegvis och cirkulär förändringsprocess av beslut, implementering, resultat, utvärdering.

Under utbildningens första termin läser du två fördjupningskurser. I kursen Organisation och omvärld (15 hp) diskuteras hur organisationer, särskilt inom offentlig förvaltning, förhåller sig till och interagerar med sin omvärld. Kursen Ledarskap inom offentliga organisationer (15 hp) handlar om offentliga organisationers särart i förhållande till andra slags organisationer. Du studerar ledar-, chefs-, och medarbetarroller och hur dessa roller sinsemellan samspelar. I kursen behandlas också över- och underordning i organisationer, förändring och stabilitet samt hållbar utveckling med utgångspunkt i ledarskapets betydelse för offentliga organisationers utveckling och deras anpassning till sociala behov.

Termin två inleds med en programgemensam kurs i kvantitativa och kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder (15 hp). Andra halvan av termin två består av valbara kurser. Det andra året består av handledd studiepraktik, förlagd primärt inom den offentliga sektorn eller inom företag och organisationer med kontaktyta gentemot den offentliga sektorn. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Förkunskaper

Kandidatexamen omfattande 180 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande svensk eller utländsk examen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Examen & Intyg

Masterexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: