Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Policyanalys

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Göteborg
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Göteborg

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Policyanalys

Programmet är en yrkesförberedande fördjupning av din tidigare utbildning inom samhällsvetenskap. Utbildningen ökar din anställningsbarhet för kvalificerade administrativa arbeten med inriktning mot policyanalys i en mängd olika typer av organisationer. Det kan handla om offentlig förvaltning på europeisk, statlig eller kommunal nivå, eller företag och organisationer med stor kontaktyta mot det offentliga. Masterprogrammet ger dig också en teoretisk fördjupning och ger behörighet att söka forskarutbildning.

Masterprogrammet i offentlig förvaltning ges med tre olika inriktningar, där du söker en av inriktningarna Policyanalys eller Organisering, management och samhälle eller Redovisning och revision.

I Policyanalys är studieobjektet offentliga handlingslinjer och program. Du fördjupar dig i viktiga aspekter av hur offentlig politik styrs, genomförs, organiseras och följs upp. Inriktningen ger dig kompetens att arbeta med kvalificerat utredningsarbete i den gemensamma sektorn.

Den första terminen består av kurser som belyser olika delar av policyprocessen. I kursen Politiska styrmedel diskuteras och problematiseras teorier med vilkas hjälp man kan analysera val, användning och konsekvenser av olika typer av styrmedel. I kursen Implementering och utvärdering fokuseras begrepp, teorier och metoder inom implementerings- och utvärderingsforskning, samt frågor som rör ansvarsutkrävande.

Termin två inleds med en kurs i kvantitativa och kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder, och efter det läser du valbara kurser. Det ger dig möjlighet att skapa en egen profil med unika kunskaper baserat på ditt intresse.

Den tredje terminen kan du välja mellan att göra praktik eller läsa valfria kurser. Du får möjlighet att praktisera på spännande arbetsplatser inom exempelvis Regeringskansliet, ambassader utomlands och på arbetsplatser i Göteborgsområdet. Det finns också möjlighet att förlägga delar av studietiden utomlands för den som önskar.

Den sista terminen ägnas åt ett examensarbete i form av en uppsats. Du får här möjligheten att använda de färdigheter som du fått under utbildningen för att skriva en uppsats. Tillsammans med handledare får du fördjupa dig på ett vetenskapligt område som passar dig. Du kan också göra din uppsats utomlands inom ramen för Minor Field Studies, MFS.

Du söker alltid till den tvååriga utbildningen men det finns även möjlighet att avsluta efter ett år med en ettårig master (magister). Om du väljer att läsa en ettårig master (magister) läser du termin 1 tillsammans med de studenter som ska läsa den tvååriga mastern och därefter metodkurs på första halvan av termin två. Därefter avslutar du med uppsats omfattande 15 hp (en halv termin). 

Förkunskaper

Kandidatexamen omfattande 180 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande svensk eller utländsk examen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Examen & Intyg

Masterexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Policyanalys

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön