Miljöpsykologi: Interaktion mellan människa och miljö

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Göteborg
Sista ansökan: 2023-04-16

Miljöpsykologi: Interaktion mellan människa och miljö

Varför agerar människor i miljörelevanta situationer ibland miljövänligt och varför gör de vid andra tillfällen det inte? Syftet med kursen är att öka deltagarnas kunskap inom området miljöpsykologi och ge grundläggande kunskaper om hur värden, attityder och vanor påverkar människors miljörelaterade handlingar. Vi diskuterar också hur olika mål såsom människors välbefinnande och strävan mot ett ekologiskt hållbart samhälle ska kunna nås. Kursen omfattar teorier och metoder i aktuell relevant miljöpsykologisk forskning. 

Kursen är uppdelad i två delkurser:

Den första delkursen - Miljöpsykologisk teori, 15 hp ger grundläggande kunskaper om interaktionen mellan människa och den omgivande miljön; betydelsen av psykologiska faktorer för mänskligt beslutsfattande i miljörelaterade situationer, exempelvis när det gäller transport eller energi, samt psykologisk påverkan av den omgivande miljön, exempelvis byggd, eller naturlig miljö.

Inom kursen behandlas miljöproblemen och globala utmaningar gällande ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ur ett psykologiskt perspektiv.
 
Kursen behandlar även psykologisk påverkan av den omgivande miljön, exempelvis naturens eller den byggda miljöns inverkan på stress, återhämtning och välbefinnande.

Den andra delkursen - Miljöpsykologisk tillämpning och fördjupning, 15 hp ger mer applicerade exempel på vilken roll miljöpsykologin kan ha i det omgivande samhället. I denna delkurs tas också olika miljöpsykologiska metoder upp. Inom ramen för kursen ligger också ett mindre eget arbete, där en specificerad miljöpsykologisk frågeställning ska belysas.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Miljöpsykologi: Interaktion mellan människa och miljö

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön