Miljörörelser och miljöpolitik

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Göteborg

Miljörörelser och miljöpolitik

Kursen ger kunskaper och förståelse för miljöarbetets historiska, politiska, etiska och praktiska aspekter. Du lär dig om de idéer, händelser och sociala rörelser som har haft stor betydelse för miljö- och resursfrågor, och deras historiska rötter, samt hur de har påverkat inriktningen på miljöarbetet. Du får kunskap i centrala perspektiv, strategier och aktörer inom miljö- och resursfrågor, med betoning på de politiska beslutsprocesser som reglerar och styr det konkreta miljöarbetet. Du får även verktyg för att problematisera naturens (av-)politisering, samt insyn i hur global och lokal styrning interagerar i detta.

Kursen betonar betydelsen av makt för såväl uppkomsten och lösningar av miljöproblem och konflikter, och vi går igenom olika former av makt, inklusive den traditionella statsmakten, gröna partier, miljörörselser, aktivism, och motstånd. Vi drar nytta av politisk ekologi för att förklara hur vissa natursyner, intressen och behov prioriteras över andra. Vi introducerar även posthumana synsätt som ifrågasätter föreställningar om människans särställning och om distinktionen mellan natur och kultur. Målet är att du ska kunna identifiera miljöarbetets skilda politiska, ideologiska och etiska utgångspunkter, samt analysera konsekvenserna av detta.

Ett centralt tema i kursen är hur synen på miljö och natur varierar mellan olika kulturer, ideologier, och platser. Detta inkluderar förståelse för olika urfolks syn på natur och djur. Du lär dig se skillnader/likheter mellan miljörörelser i det globala nord och syd, och kritiskt reflektera över begrepp som att bevara och skydda natur, nationalparker, orörd vildmark, naturens egenvärde, och natur som resurs för överlevnad och utveckling. Förutom föreläsningar så inkluderar kursen seminarier, rollspel och ett grupparbete där du får möjlighet att självständigt reflektera över hur föreställningar om natur/samhälle påverkar miljöetik och politik. 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Miljörörelser och miljöpolitik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön