Psykisk ohälsa

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
10 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Vår 2023

Göteborg
Höst 2023
2023-04-16

Psykisk ohälsa

Kursen handlar om psykisk ohälsa med sociala perspektiv på uppkomst, behandling och återhämtning. Ohälsan belyses på individ-, grupp och strukturell nivå och berör olika former av psykisk ohälsa, livsvillkor, den professionelles förhållningssätt till personer med psykisk ohälsa och närstående, samt samhällets insatser och hur dessa organiseras. 

Kursen ger översiktlig kunskap om olika former av psykisk ohälsa utifrån uppkomst, behandling och återhämtning. På individnivå betonas antiförtyckande och återhämtningsinriktade förhållningssätt. Våld i nära relationer är exempel på ett tema som lyfts fram under kursen.

Utrymme till självreflektion ges för integration av teori och praktik inför kommande yrkesroll. Detta görs i särskilda seminarier om etik och skönlitteratur. Reflektion kring insatser praktiseras genom ett utredningsmoment samt i handledningen av detta kursmoment.

Organisatoriska aspekter av arbete med psykisk ohälsa tas även upp under kursen. Samhälleliga insatser för den som drabbas av psykisk ohälsa relateras till olika nivåer i hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet. På organisationsnivå fokuseras samverkan specifikt. Ett seminarium innehåller rollspel där samverkan mellan olika slags verksamheter praktiseras. Juridiska aspekter på socialt arbete gås igenom och då speciellt ställföreträdarskap och psykiatrisk tvångsvård.

Kursen syftar till att öka medvetenheten om sociala perspektiv och socialt arbete med psykisk ohälsa. Efter kursen kan du reflektera kring samhälleliga livsvillkors betydelse vid psykisk ohälsa och beakta maktperspektiv.

Innehållet i kursen är relevant utifrån att socionomen inom olika fält ofta möter psykisk ohälsa. Medvetenhet om psykisk ohälsa, vägar till återhämtning och samhälleligt stöd är därmed alltid relevant för en socionom. 

Kursens innehåll är relevant som förberedelse till arbete med människors psykiska ohälsa som kan ske inom socionomens alla arbetsfält. Direkt arbete med psykisk ohälsa sker främst i befattningar som kurator i psykiatrisk hälso- och sjukvård samt som biståndshandläggare inom kommunal verksamhet.

Undervisningen sker genom föreläsningar, filmvisning, seminarier samt handledning i mindre grupper. Utöver föreläsningar om psykiska ohälsotillstånd tillkommer föreläsningar med inbjudna personer från fältet där exempelvis specifik verksamhet och brukarföreningar belyses. Seminarierna är uppdelade i; PFS-seminarium med reflektion kring förhållningssätt, skönlitteraturseminarium för att reflektera kring förstapersons- och närståendeperspektiv, filmseminarium för att diskutera sociala och medicinska modellerna, samverkansseminarium för att fördjupa förståelsen kring hinder och möjligheter när olika verksamheter samverkar. En SoL-utredning genomförs också med ett specifikt seminarium samt handledningstillfälle.

Förkunskaper

Godkänt resultat från kurser SQ4111 Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det sociala arbetet, 15 hp och SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, 15 hp, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet eller har motsvarande kunskaper genom godkända studier om minst 60 hp inom närliggande område samt relevant yrkeserfarenhet.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Psykisk ohälsa

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön