Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 1

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans, Göteborg
15 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Vår 2024
2023-10-15

Göteborg
Vår 2023

Distans
Vår 2023

Distans
Vår 2024
2023-10-15

Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 1

Kursinnehåll:

Kurs SSA121 syftar till att ge kunskap om flerspråkiga inlärares språk- och kunskapsutveckling utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Dessutom ger kursen kunskap om svenskans struktur i ett jämförande och kontrastivt perspektiv samt en orientering om språktypologi och språksläktskap.

Kursen består av två delkurser. Den första delkursen syftar till att ge grundläggande sociolingvistiska kunskaper. Främst behandlas flerspråkighet och språklig variation, ur samhälls-, grupp och individperspektiv. Kunskapen om hur sociala och kulturella miljöer bidrar till att forma en flerspråkig identitet fördjupas. Särskild vikt läggs vid språkets roll som etnisk och social identitetsmarkör samt vid egna och andras attityder till olika språk och varieteter. Delkursen tar också upp ämnen som språkpolitik och språkplanering och i samband med detta belyses situationen för de officiella minoritetsspråken i Sverige.

Den andra delkursen behandlar svenska språkets uppbyggnad på olika språkliga nivåer lexikon i ett jämförande typologiskt och kontrastivt perspektiv. Speciell vikt läggs vid sådana drag och företeelser i svenskan som brukar vålla problem vid inlärningen. Analyser av olika inlärarkategoriers talade och skrivna produktion utgör ett viktigt moment.

Kort om kursen:

I kursen SSA121 breddar och fördjupar du dina kunskaper om flerspråkighet och språklig variation, om flerspråkiga individers kulturella bakgrund och om deras språkliga och sociala situation. Kursen behandlar också andraspråksinlärning i form av svenskans struktur i ett jämförande och kontrastivt perspektiv, samt ger en orientering om språktypologi och språksläktskap. SSA121 kan läsas efter SSA125.Vi rekommenderar att du som läser 45 hp väljer fortsättningskurs 2 (SSA125). Fortsättningskurs 1 och 2 kan  dock läsas i valfri ordning.

Efter studierna:

I kombination med en lärarexamen, ger 45 hp i svenska som andraspråk (30 hp) behörighet att undervisa på SFI samt undervisa i ämnet svenska som andraspråk i Grundskolan åk 1-9. Vill du fördjupa dig ytterligare i ämnet kan du läsa fortsättningskursen SSA125 mot 90 hp  i svenska som andraspråk. Den ges på halvfart dels som kvällskurs, dels som distanskurs. Du som har läst både SSA121 och SSA125, dvs säga har 60 hp i svenska som andraspråk, och ytterligare vill fördjupa dig i ämnet mot 90 hp kan läsa SSA134, fördjupningskurs 1.

Undervisningsform:

SSA121 ges på halvfart, dvs. du läser 15 hp per termin, som:

  • kvällskurs: Undervisningen är schemalagd till en kväll per vecka. Veckodagen är densamma under terminen, men kan variera mellan terminerna.
  • distanskurs: Undervisningen sker huvudsakligen på distans, men enstaka fysiska träffar förlagda till universitetet kan förekomma.

Behörighet och urval:

Minst 75 % godkända delkurser, varav Det svenska språksystemet i andraspråksperspektiv/Språkstruktur och ordförråd i andraspråksperspektiv måste ingå, inom grundkurs i Svenska som andraspråk (30 hp) eller motsvarande.

 

Förkunskaper

För behörighet till kursen krävs minst 22,5 hp godkända kurser från SSA111 Svenska som andraspråk, grundkurs (30 högskolepoäng) eller SSA129 Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen, grundkurs (30 högskolepoäng) eller motsvarande. En av delkurserna måste vara SSA111, delkurs 2: Det svenska språksystemet i ett de godkända andraspråksperspektiv eller SSA129, delkurs 2: Grammatiknära perspektiv på andraspråksinlärning och andraspråksutveckling, eller motsvarande kunskaper. Dessutom blir man behörig till kursen genom 15 hp från SSA118 Svenska som andraspråk lärare åk 1-6 (30 högskolepoäng) tillsammans med 9 hp från SSA116 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv (9 högskolepoäng) eller motsvarande kunskaper.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 1

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön