Fysikalisk kemi B

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans, Karlstad
7.5 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start


Karlstad
Vår 2024

Distans
Vår 2024

Fysikalisk kemi B

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, laborationer och seminarier. Vissa avsnitt förväntas studenten tillgodogöra sig på egen hand, varför det är viktigt att studenten kan tillgodogöra sig engelskspråkig kurslitteratur. Viss undervisning kan ske i form av videoinspelningar.Kursen består av två delar, som examineras var för sig; teorikursen och laborationskursen.Teorikursen, motsvarande 5 hp, presenterar den grundläggande kemiska termodynamiken, jämviktsläran ur ett termodynamiskt perspektiv både vad gäller fasjämvikter och elektrokemiska processer samt molekylära interaktioner, särskilt van der Waals-krafter. Vidare behandlas kvantmekaniska modeller och deras koppling till grundläggande atom- och molekylspektroskopi samt enklare modeller för kemisk bindning. Teorikursen lägger en förståelse- och beräkningsmässig grund för att studenten skall kunna nå kursmålen.Laborationskursen, motsvarande 2,5 hp, består av laborativa moment och bedrivs integrerat med teorikursen. Närvaro vid och aktivt deltagande i laborativa moment är obligatoriskt. För tillträde till ett enskilt laborationsmoment krävs att det förberetts genom att momentets instruktioner och tillämpliga delar av kurslitteraturen genomlästs och bearbetats av studenten samt godkänt säkerhetsprov. För tillgodoräknande under innevarande termin måste samtliga rapporter och protokoll inlämnats och godkänts inom tre veckor efter avslutad kurs. Senare inlämnade rapporter och protokoll kommer att rättas i mån av tid, dock senast nästpåföljande termin.Laborationskursen innefattar även två obligatoriska seminarier. Det ena seminariet ger en praktisk övning i behandling och analys av data från ett laborativt experiment. Det andra seminariet ger en övning i muntlig presentation av ett valt område som ansluter till kursens innehåll.Närvaro och aktivt deltagande i laborationskursens samtliga moment är obligatoriskt.

Förkunskaper

Registrerad på 30 hp kemi, varav 7,5 hp godkända eller för studenter antagna på civilingenjörsprogrammet, inriktning kemiteknik, vid Karlstads universitet, registrerad på 22,5 hp kemi, varav 7,5 hp godkända. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Fysikalisk kemi B

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön