Kemi i samhället

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans, Karlstad
7.5 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start


Karlstad
Vår 2024

Distans
Vår 2024

Kemi i samhället

Under kursen diskuteras betydelsen av kunskap inom kemi för att nå de globala målen för hållbar utveckling. Under kursen sätts marknadsföring av kemiska produkter i ett jämställdhetsperspektiv, är det synligt att man vänder sig till en speciell målgrupp? Vidare kommer normkritiska värderingar ur ett kemivetenskapligt perspektiv att behandlas, tex vilka uppfattningar finns för kemiska industrier, är utsläppen farligare än för andra typer av industrier? Kursen består av två delar, som examineras var för sig: seminariekurs och självständigt arbete.Seminariekursen, motsvarande 4 hp, behandlar och examinerar lärandemål 1, 2 och 4. Texter från olika typer av medier analyseras, sammanfattas och bedöms ur ett kemivetenskapligt perspektiv. Texterna ligger också till grund för att med ett jämställdhets- och normkritiskt perspektiv kritiskt reflektera över deras kemivetenskapliga innehåll. Inför varje seminarium skrivs en individuell text som lämnas in. Vid seminarierna diskuteras texterna i grupp. En skriftlig sammanfattning från diskussionerna lämnas in gruppvis efter varje seminarium. Närvaro vid alla seminarier är obligatoriskt.Självständigt arbete, motsvarande 3,5 hp, behandlar lärandemål 1-4 och examinerar lärandemål 3 och 4. Det självständiga arbetet rapporteras i en individuell rapport, som presenteras och diskuteras vid ett gruppseminarium. Presentationen skall ske med digitalt stöd. Vid seminariet ingår också att opponera på en annan students självständiga arbete. Närvaro vid det avslutande gruppseminariet är obligatoriskt.

Förkunskaper

Varit registrerad på 30 hp inom kemi, varav 15 hp avklarade. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kemi i samhället

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön