Landskapsekologi

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans, Karlstad
15 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start


Karlstad
Vår 2024

Distans
Vår 2024

Landskapsekologi

Under kursen studeras hur förändringar i landskapet påverkar ekosystem och arters utbredning, hur sammansättningen, strukturen och funktionen av landskapet förändras och hur människan hanterar den. Landskapsekologi med sitt fokus på rumsliga mönster är viktigt för olika naturvårdsfrågor, vilket kursen belyser.Kursen inleds med ett teoretiskt block där landskapsekologiska begrepp och teorier behandlas. Vidare jämförs olika tillvägagångssätt för att samla in fältdata på landskapsnivå. Kursen tar upp grunderna i GIS och fjärranalys för tillämpning inom landskapsekologi samt behandlar relevanta regelverk kopplat till landskapsekologiska frågeställningar. En stor del av kursen ägnas åt att genomföra en landskapsekologisk studie. I grupper samlar studenterna in landskapsekologiska data med hjälp av GIS för att sedan sammanställa en rapport som presenteras i grupp. För att nå en djupare förståelse ska studenterna läsa och kritiskt granska vetenskapliga artiklar och kapitel ur kursboken som sedan diskuteras i seminariegrupper.Kursens upplägg består av:-en teoretisk del där undervisningsformen är föreläsningar om utvalda delar i kurslitteraturen-praktiska övningar och en exkursion-litteraturseminarier där valda delar av kurslitteraturen eller vetenskapliga artiklar diskuteras-ett projektarbete där landskapsekologiska data behandlas, analyseras och redovisas muntligt och skriftligt-en individuell uppgift kring landskapsekologiska teorier.

Förkunskaper

Biologi 60 hp, varav 15 hp ekologi. Gymnasiets Svenska kurs 3 eller Svenska som andra språk kurs 3. Gymnasiets Engelska kurs 6. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Landskapsekologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön