Makromolekylers fysikaliska kemi D

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans, Karlstad
15 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start


Karlstad
Vår 2024

Distans
Vår 2024

Makromolekylers fysikaliska kemi D

Kursen består av tre moment; teorikursen, laborationskursen och projektkursen. Det förstnämnda motsvarar ungefär sju veckors heltidsstudier, medan laborationskursen och projektkursen motsvarar ungefär tre veckors heltidsstudier tillsammans. De tre momenten undervisas delvis parallellt och delvis integrerat.TeorikursenUndervisning ges i form av föreläsningar och övningar. Vid föreläsningarna presenteras kursens innehåll och vid övningarna ges stöd för praktiskt användande av de presenterade teorierna.Kursen behandlar grundläggande teorier för makromolekylers fysikaliska kemi, utspädda och koncentrerade lösningar, interaktioner, fasövergångar, löslighet och jonstyrkeeffekter, grundläggande och tillämpad termodynamik, en orientering om aktuella forskningsområden inom makromolekylers fysikaliska kemi samt experimentella metoder. Kursen förutsätter en hög grad av självstudier.LaborationskursenLaborationskursen består av laborativa moment och bedrivs integrerat med teorikursen. Närvaro vid och aktivt deltagande i laborativa moment är obligatoriskt. För tillträde till ett enskilt laborationsmoment, krävs att det förberetts genom att momentets instruktioner och tillämpliga delar av kurslitteraturen genomlästs och bearbetats av studenten. Muntlig redovisning kan förekomma. För tillgodoräknande under innevarande termin måste samtliga rapporter och protokoll inlämnats och godkänts inom tre veckor efter avslutad kurs. Senare inlämnade rapporter och protokoll kommer att rättas i mån av tid, dock senast nästpåföljande termin. ProjektkursenUnder kursen genomförs ett laborativt moment hämtat från den vetenskapliga litteraturen. I samband med detta projekt genomför studenten en litteraturstudie och ges en introduktion till programvara och teknik för rapportering med så kallad väggposter. Projektet genomförs enskilt.I projektkursen kan ingå ett studiebesök vid ett företag, forskningsinstitut eller dylikt. Kostnaden för studiebesöket kan komma att bestridas, helt eller delvis, av studenten.

Förkunskaper

Antagen till civilingenjörsprogrammet, inriktning kemiteknik vid Karlstads universitet med 150 hp inom programmet ellerregistrerad på 90 hp kemi, varav 60 hp skall vara godkända. Gymnasiets Svenska kurs 3 eller Svenska som andra språk kurs 3. Gymnasiets engelska kurs 6. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Makromolekylers fysikaliska kemi D

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön