Masterprogram i geomediastudier: Medier, mobilitet och rumslig planering

Karlstads universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Karlstad
120 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Karlstad
Höst 2024
2024-04-15

Karlstad
Höst 2024

Masterprogram i geomediastudier: Medier, mobilitet och rumslig planering

Vem kan kommunicera vad, på vilka platser? Hur är olika platser representerade i medierna, och med vilka konsekvenser? Hur inverkar olika medier på människors platskänsla och tillhörighet, och vad sker med gränserna mellan privat och offentligt? Vad får det för sociala konsekvenser att vår mediekonsumtion, och våra livsstilar i stort, blir alltmer rörliga? Hur kan olika medietekniker användas för att kommunicera en plats och dess betydelse, till exempel inom turism och platsmarknadsföring? Hur planeras rum, så som arbetsplatser, hem eller offentliga miljöer, för att forma kommunikationsprocesser och mediebruk? Vilka aktörer har makten över dessa processer?Intensifieringen av olika typer av mobilitet (exempelvis turism, migration och arbetspendling), den kraftiga expansionen av digitala mediesystem (inklusive mobila medier, GPS-system och dataflöden), och utvecklingen av exempelvis 'smarta städer' skapar nya kunskapsbehov. Masterprogram i geomediastudier: Medier, mobilitet och rumslig planering är en unik tvärdisciplinär utbildning som integrerar kulturgeografi och medie- och kommunikationsvetenskap för att förstå vår samtid. Utbildningen är särskilt lämplig för dig som vill arbeta som, exempelvis, turismkommunikatör, platsmarknadsförare, destinationsutvecklare, samhällsplanerare, digital strateg/analytiker, eller forskare. Fria sökord: Geomediastudier, geomedia, medier, mobilitet, rumsplanering, turism, kommunikation, kulturgeografi

Förkunskaper

Kandidatexamen med minst 90 hp i huvudområde kulturgeografi eller medie- och kommunikationsvetenskap, eller motsvarande (exempelvis turismvetenskap, samhällsplanering, eller filmvetenskap). Examensarbete/uppsats på fördjupningsnivå om minst 15 hp eller motsvarande, ska ingå. Engelska B/6.

Examen & Intyg

Masterexamen

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i geomediastudier: Medier, mobilitet och rumslig planering

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön