Svenska språket C

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Vår 2024 - Distans

Svenska språket C

Delkurs 1: Textforskning 7,5 hpDelkursen ger studenten en överblick över aktuell språkvetenskaplig textforskning och hur området har vuxit fram. Inom delkursen läser studenten textanalytiska studier från olika delar av området och diskuterar och jämför studiernas upplägg och resultat. Studenten fördjupar sig inom ett område av textforskningen och får pröva på att genomföra en mindre undersökning av exempelvis texter inom skola, arbetsliv eller massmedia. Inom delkursen ligger fokus på att jämföra och värdera olika metoders användbarhet i relation till olika textanalytiska forskningsproblem. Delkurs 2: Teori och metod 7,5 hpDelkursen behandlar svenska språket som forskningsämne ur såväl historiskt som nutida perspektiv, och studenten får dessutom fördjupad kunskap inom något delområde. Studenten får härigenom insikt i forskningsmetodik i olika ämnestraditioner och förbereds för att genomföra en större självständig studie. Genom att läsa och granska forskningslitteratur får studenten dessutom kunskap om den akademiska textens genretypiska drag. I delkursen behandlas forskningsetiska problem och studenten får möjlighet att kommunicera forskning i populärvetenskaplig form. Delkurs 3: Självständigt arbete 15 hpI delkursen får studenten fördjupa sig i språkvetenskaplig forskning genom att genomföra en egen undersökning inom något av språkvetenskapens intresseområden. Arbetet utförs självständigt men i samråd med handledare. Studenten skriver en uppsats som följer den akademiska textens krav på struktur, språk och referenser. Delkursen avslutas med ett obligatoriskt seminarium då studenten presenterar och försvarar sitt självständiga arbete samt opponerar på annan students arbete. Handledning erbjuds under den tid kursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning i mån av plats och resurser.

Förkunskaper

Minst 60 hp i svenska språket. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Svenska språket C

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön