Ytor, gränsskikt och kolloider C

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans, Karlstad
7.5 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Karlstad
Vår 2024

Distans
Vår 2024

Distans
Höst 2024
2024-04-15

Ytor, gränsskikt och kolloider C

Kursen består av två moment; teorikursen och projektkursen. Teoridelen motsvarar ungefär fyra veckors heltidsstudier, medan projektdelen motsvarar ungefär en veckas heltidsstudier. De två momenten kan undervisas parallellt och integrerat.TeorikursenUndervisning ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Vid föreläsningarna presenteras kursens innehåll och vid övningarna ges stöd för praktiskt användande av de presenterade teorierna. Seminarierna ger möjlighet till praktisk träning i att föra diskussioner inom kursens ramar.Kursen behandlar grundläggande teorier för ytors, gränsskikts och kolloiders fysikaliska kemi, ytaktivitet, växelverkan, elektrostatik, adsorption, adhesion, kolloidal stabilitet, emulsioner, mikroemulsioner, skum, associationskolloider, löslighet, vätning och spridning, friktion och smörjning, aerosoler.Kursen förutsätter en hög grad av självstudier.ProjektkursenUnder kursen genomförs ett projekt med anknytning till den vetenskapliga litteraturen. Projektet kan vara såväl experimentellt som en litteraturstudie. I samband med projektet ges en introduktion till programvara och teknik för rapportering med grafiskt material, till exempel väggposter eller folder. I projektkursen kan ingå ett studiebesök vid ett företag, forskningsinstitut eller dylikt. Kostnaden för studiebesöket kan komma att bekostas, helt eller delvis, av studenten.

Förkunskaper

Registrerad på 60 hp kemi, varav 30 hp skall vara godkända. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Ytor, gränsskikt och kolloider C

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön