Assyriologi A

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala

Assyriologi A

Den här kursen förser dig med breda historiska kunskaper om Främre Orienten från det att folk började samlas i fasta bosättningar fram till vår tideräknings början och du lär känna ett av världens tidigaste belagda språk: akkadiska.

Vi studerar i två delkurser de olika kulturer som befolkade regionen, från Medelhavets östkust genom Syrien, Irak och södra Turkiet fram till Iran. Vi ser hur handel, idéer och teknik, folkvandringar och konflikter förband människor över regionen och bortom den. De tidigaste statsbildningarna i Irak och östra Syrien, Sumer, Babylonien och Assyrien, står i fokus. Här finns de mest allsidiga bevisen i regionen för människors livsvillkor och historiens förlopp, tack vare mängden arkeologiska fynd och hundratusentals lertavlor med kilskrift som bevarats fram till vår tid.

Innan alfabetet uppträdde i Främre Orienten användes kilskrift för att nedteckna ett dussintal olika språk från en handfull olika språkfamiljer samtidigt som man i Egypten använde hieroglyfer för att skriva fornegyptiska. Ett skrivtecken i kilskrift fungerade annorlunda än alfabet: det angav endera hela ord eller stavelser, eller så indikerade det hur angränsande tecken skulle läsas eller förstås. Under delkursen Akkadiska studerar vi det akkadiska språket och kilskriften genom lektionsgenomgångar och övningar. Efter några veckor börjar vi läsa riktig text i kilskrift: en samling lagar eller domslut och ett par bygginskrifter nedskrivna av kung Hammurapi av Babylon för ungefär 3800 år sedan, som vittnar om livet i hans rike på den tiden.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) + Engelska 6

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Assyriologi A

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön