Visa allastudier.se som: Mobil

Comparative Politics

Uppsala universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Uppsala
Sista ansökan: 2019-10-14

Comparative Politics

Denna kurs uppmärksammar, i ett internationellt och jämförande perspektiv: nutida konflikter i olika delar av världen, de politiska villkoren för styrandet av kommunistiska, post-kommunistiska, och demokratiska, och så kallade hybridstater, faktorer som påverkar möjligheterna till, liksom utfallen av, politisk mobilisering, i ett internationellt perspektiv. Kan dagens utveckling begripas inom moderniseringsparadigmet? I så fall var och varför? Vi kommer att djupgående undersöka civilsamhällets roll i olika typer av regimer och politiska kontexter, och vi kommer försöka förstå varför demokrati och ekonomisk tillväxt ibland kan framstå som varandras fiender istället för vänner. Vi frågar: i vilken mån är teorier om modernisering användbara för att förklara och förstå demokratisk och ekonomisk utveckling?Kursen bygger vidare på insikter om politiska processer som studenterna fått från grundutbildningen i statskunskap vid Uppsala universitet. Efter avslutad kurs förväntas du ha en djupare förståelse för moderniseringsprocesser och vad som påverkar utfall i politiska processer som rör demokratisering, ekonomisk utveckling och omfördelning av välstånd.Moderniseringsskolan är det kanske mest inflytelserika teoretiska bidraget i modern samhällsvetenskap. I sin enklaste form hävdar teorin att demokratins överlevnad beror på ekonomisk utveckling. På motsvarande sätt hävdar den att demokrati ger de bästa förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Således krävs att ett av dessa mål uppnås för att en spiraleffekt ska sättas igång. Idag skulle forskare inom området se denna beskrivning som grovt förenklad. Vidare har sidoeffekterna av ett nyliberalt perspektiv på ekonomisk utveckling kritiserats hårt. I många delar av världen ses demokrati som en täckmantel för moderna former av imperialism. Flera länder som håller regelbundna val är egentligen diktaturer. Trots dessa olika former av kritik har moderniseringsteorin överlevt. Vi kan faktiskt fortfarande tycka att den är användbar, även om den behöver modifieras för att ta hänsyn till komplexiteten i den nutida världen. Flera av moderniseringsteorins grundteser står sig trots allt. Emellertid erbjuder utvecklingen i dag många fler vägar framåt såväl som bakåt. Det är dessa vi ska försöka förstå.

Förkunskaper

90 hp statskunskap (A+B+C) eller motsvarande kunskaper samt 30 hp i annat ämne eller 90 hp inom det samhällsvetenskapliga kunskapsområdet (A+B+C) samt 60 hp statskunskap. Kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå, samt Engelska B. För programstudenter antagna till Masterprogram i politik och internationella studier, Masterprogram i utvecklingsstudier eller Politices masterprogram krävs att programkurser om minst 15 hp är avklarade.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Uppsalastudenten som tar chansenAtt plugga på Uppsala universitet kan bland annat innebära att du spenderar ett år i Australien....


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet