Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala

Ekologi

Kursen startar med ett projektarbete på en fem dagars fältkurs till universitetets fältstation Norr Malma, vid sjön Erken utanför Norrtälje. Här har vi speciell fokus på att planera och genomföra en ekologisk studie. Du använder statistiska metoder och gör muntliga och skriftliga presentationer. Kursen fortsätter med en teoretisk del (sex veckor) som består av föreläsningar, litteraturseminarier, och datorövningar.

Förkunskaper

Avklarade kurser om 60 hp i biologi inklusive Organismernas evolution och mångfald, 15 hp, Ekologi och populationsgenetik, 15 hp samt 7,5 hp i floristik och faunistik.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet