Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2022 - Uppsala
Sista ansökan: 2021-10-14

Estetik B

På kursen får du tillfälle att läsa två delkurser och skriva en uppsats.I den första delkursen, "Filosofisk estetik: Tre centrala problem", studerar vi tre av de mest centrala problemen inom filosofisk estetik och utvecklar vår metodik och argumentationsförmåga. Vanliga teman är till exempel: i) Bör vi alltid ta hänsyn till konstnärens intentioner när vi tolkar konstverk?; ii) Hur förhåller sig det som avbildas till en avbildning?; iii) Vad menar vi när vi vidhåller att musik kan uttrycka eller överföra känslor - borde vi istället säga att musik kan väcka känslor i oss?; iv) Vad är kreativitet?; v) Vilken roll spelar föreställningsförmågan i konstupplevelser?; vi) Kan fotografier vara konst?Efter den första delkursen väljer du en av två kurser. Den ena av dessa, "Konstens ontologi", fokuserar på frågor som har att göra med hur metafysiken kan hjälpa oss att uppfatta konsten och vidareutveckla vår förståelse av hur konsten finns i världen. Vi diskuterar bland annat hur mycket ett objekt kan restaureras och ändå förbli samma verk samt hur litterära och musikaliska verk finns i världen. Den andra, "Estetikens klassiker", fokuserar på estetikens historiska utveckling och de frågeställningar som tas upp av bl.a. Aristoteles, Platon, Hume, Kant, Schiller, Hutcheson, m.fl. Hur belyser dessa historiska texter de begrepp och distinktioner som fortfarande är centrala inom nutidens estetik? Delkurserna är avsedda att ge en fördjupad förståelse av de frågor, teorier och argument som diskuteras inom den filosofiska estetiken.Genom uppsatsmomentet får du träning i att skriva en akademisk uppsats och att utveckla och formulera dina tankar kring en frågeställning inom estetiken. Självständigt, metodologiskt och kritiskt tänkande övas, liksom uppsatsskrivandets tekniska och formella aspekter.

Förkunskaper

Estetik A eller Praktisk filosofi A eller Teoretisk filosofi A

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Estetik B

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön