Visa allastudier.se som: Mobil

Genomfunktion

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2021 - Uppsala
Sista ansökan: 2020-10-14

Genomfunktion

Kursen ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper om klassiska såväl som nya storskaliga och teknikdrivna strategier som idag tillämpas inom det molekylärbiologiska fältet. Ett viktigt inslag i kursen är dess fokus på experimentell design och vi tränar på att utvärdera när och hur olika metoder kan användas. Olika metoder och strategier för genomsekvensering (genomik) diskuteras ingående, inklusive tillämpningar som metagenomik och jämförande genomik. Kursen ger olika verktyg för storskalig analys av genuttryck och genfunktion: RNA-undersökning (transkriptomik), analyser på protein-nivå (proteomik), samt metoder för att studera olika grupper av metaboliter (metabolomik). Kursen täcker även metoder och tillämpningar inom klassisk genetik, så som mutagenes och geninaktivering, samt användande av modellorganismer. Etiska aspekter på genetik och genomik diskuteras. Kursen består av föreläsningar, laborationer och seminarier. Varje student utför en litteraturstudie knuten till kursinnehållet, vilken redovisas muntligt och i en skriftlig sammanfattning, inom ramen för kommunikationsprojektet Dialog för naturvetare (DiaNa). Studiebesök till lokala bioteknikföretag och/eller genomikplattformar arrangeras för att ge aktuella exempel på tillämpningar inom ämnesområdet.

Förkunskaper

150 hp inklusive (1) 60 hp biologi och 30 hp kemi, eller (2) 60 hp kemi, inklusive Biokemi, 15 hp, och 30 hp biologi, inklusive 15 hp molekylärgenetik, samt i båda fallen någon av kurserna Mikrobiell genetik, Molekylärbiologi och genetik II, Molekylär cellbiologi, Populationsgenomik  och Genetisk och molekylär växtbiologi.Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: