Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala

Grekiska C

Grekiska C är tredje terminens studier i antik grekiska och den sista kursen på grundnivå. Efter denna kurs kan du fortsätta med kurser i grekiska på avancerad nivå. Grekiska C syftar till att ytterligare vidga och fördjupa kunskaperna om grekisk litteratur, att ytterligare uppöva förmågan till textinterpretation, samt att förmedla insikter i vetenskaplig metodik. Kursen består av fyra delkurser. Delkurs 1 och 2 är textkurser med inriktning mot prosa respektive poesi. Delkurs 3 (Problemformulering, teori och metod) är en orientering i teorier och metoder inom grekisk filologi och förbereder dig för att kritiskt genomföra en vetenskaplig framställning, i första hand den kandidatuppsats som utgör delkurs 4 (Självständigt arbete). Kurserna går parallellt med varandra under terminen.

Förkunskaper

Grekiska A och minst 22,5 hp från Grekiska B

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Grekiska C

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön