Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

Uppsala universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Uppsala
60 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

Är du intresserad av storskalig avancerad energiteknik med stor betydelse för det svenska samhället? Då finns Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik för dig. Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som ingenjör inom kärnkraftindustrin, med goda möjligheter till utveckling och karriär.

Utbildningen, som är den enda i sitt slag i Sverige, läser du i Uppsala som ett tredje år av en högskole- eller civilingenjörsutbildning. Programmet genomförs i samverkan med näringsliv och myndigheter för att på bästa sätt ge en hög grad av systemförståelse och insikt om branschen.

Du läser ämnen som lättvattenreaktorteknik, material- och kärnbränsleteknik, ångturbinteknik, kärnkraftsäkerhet, elkraftteknik och projekthantering. I utbildningen ingår studiebesök vid olika kärntekniska anläggningar, praktiska laborationer vid en forskningsreaktor, samt träning i fullskalesimulatorer. För att kunna antas till programmet behöver du ha läst två år på ett högskole- eller civilingenjörsprogram i maskinteknik, elektroteknik eller motsvarande.

Programmet leder till en högskoleingenjörsexamen.

KARRIÄR

Du kan arbeta som ingenjör inom reaktordrift, service, underhåll eller teknisk utveckling vid något av de svenska kärnkraftverken eller vid någon av de konsult- och underleverantörsföretag som tillhandahåller tjänster och produkter till kärnkraftverken.

Ort: Uppsala

Starttermin: höst

Förkunskaper

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D. Därutöver krävs 110 hp inom ett högskole- eller civilingenjörsprogram med inriktning elektroteknik, maskinteknik eller motsvarande.

Examen & Intyg

Högskoleingenjörsexamen

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön