Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Uppsala
Sista ansökan: 2023-10-15

Latin D

I kursen fördjupar du dig ytterligare i insikterna i det latinska språket från klassisk tid genom översättningsövningar, och du stärker dina kunskaper i latinsk litteratur. Kursen ger dig förmåga att kombinera de kunskaper och färdigheter som förvärvats tidigare under utbildningen genom författandet av ett examensarbete på 15 hp för kandidatexamen.

Förkunskaper

Latin A, Latin B och minst 21 hp från Latin C inklusive delkursen Latinsk syntax och stilistik med översättningsövningar

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet