Visa allastudier.se som: Mobil

Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv

Uppsala universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Uppsala
Sista ansökan: 2019-10-14

Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv

Kursen riktar sig till lärare och andra som är intresserade av flerspråkighet och litteracitet. Kursen fördjupar kunskaper om olika teorier om litteracitet samt litteracitetsbegreppets framväxt. Härvid avser litteracitet deltagande i och medskapande av sociala praktiker, där text på olika sätt ingår, och omfattar även attityder och värderingar kopplade till dessa praktiker.Kursen vidareutvecklar kunskap om olika förutsättningar för litteracitet hos individer i olika åldrar med olika språklig och social bakgrund. Med utgångspunkt i genomförda mer avancerade analyser av andraspråkstalares litteracitetsutveckling, diskuteras olika didaktiska teorier för att främja litteracitet. Därtill fördjupas diskussionen om hur litteracitet kan ge delaktighet i olika textgemenskaper i olika sammanhang.

Förkunskaper

120 hp varav 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön