Visa allastudier.se som: Mobil

Masterprogram i företagande och ledning - Organisation

Uppsala universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Uppsala
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Uppsala

Masterprogram i företagande och ledning - Organisation

Företag och organisationer måste i dag kunna hantera vad som sker globalt och behöver därför personer med kunskaper i ledning, strategi, beslutsfattande och omvärldsanalys. Masterprogrammet i företagande och ledning vid Uppsala universitet ger dig dessa kunskaper, samtidigt som du får möjlighet att fördjupa dig inom en av de specialiseringar som utbildningen erbjuder. Du ges tillfälle att studera såväl affärsdrivande företag som förvaltningar och ideella organisationer. Utbildningen ger också en god grund för vidare forskarstudier.Programmet karaktäriseras av nytänkande och utveckling där undervisningen präglas av den framstående forskning som bedrivs vid företagsekonomiska institutionen och har tre inriktningar:- Marknadsföring- Internationellt företagande- OrganisationUnder första året läser du kurser som är gemensamma för alla deltagare samt kurser som är specifika för den inriktning du valt.Under tredje terminen har du möjlighet att göra en termins praktik hos ett företag eller en organisation. Väljer du att i stället läsa kurser finns det möjlighet till en termins utlandsstudier vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen eller till att välja valfria kurser vid Uppsala universitet. Den fjärde och sista terminen på utbildningen kommer du att skriva en masteruppsats om 30 hp där du fördjupar dig i ett område inom din valda inriktning.Undervisningsformerna är av varierande karaktär med till exempel föreläsningar, seminarier och har olika inslag av praktisk anknytning i form av fallstudier och företagsnära projektarbeten. All undervisning sker på engelska. Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna ska läsas i fastställd ordning.Programmet leder till en ekonomie masterexamen med företagsekonomi som huvudområde. Väljer du att avsluta studierna efter ett år med en magisteruppsats leder studierna till en ekonomie magisterexamen.

Förkunskaper

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp företagsekonomi.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Examen & Intyg

Masterexamen

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i företagande och ledning - Organisation

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön