Visa allastudier.se som: Mobil

Masteruppsats i kinesiska

Uppsala universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Uppsala
Sista ansökan: 2019-10-14

Masteruppsats i kinesiska

Denna kurs är viktig för dig som vill ta en masterexamen i kinesiska eftersom en sådan examen ska innehålla ett självständigt arbete på 30 hp. Inom denna kurs skriver du en masteruppsats på 30 hp på svenska eller engelska, som behandlar ett språkvetenskapligt, kulturhistorisk eller samhällsvetenskapligt ämne som berör Kina/kinesiskspråkiga områden, samt är baserad på motsvarande ca 100 sidor kinesiskspråkigt källmaterial.

Mer specifikt, och med beaktande av befintliga handledarresurser, ska ämnesvalet falla inom ramen för kinesisk litteratur i äldre eller modern tid, och kinesisk litteraturteori i äldre eller modern tid, kinesiska medier (tryckta eller digitala, tidningar, tv, film, internet etc.), kinesiska språket (grammatik, fonetik, skrift, språkhistoria och sociolingvistik), etniska minoriteter i Kina (minoritetsspråk, minoritetsfolkens kulturer och minoritetspolitik), eller säkerhetspolitik.

I kursen ingår seminarier i teori och metod,  diskussioner av kandidatuppsatser, samt individuell handledning. Studenter som skriver masteruppsats i kinesiska uppmuntras också att delta i och presentera delar av/hela sin masteruppsats vid relevant workshop eller konferens (eventuellt kan det finnas möjlighet att ansöka om ett bidrag för sådant ändamål).

Förkunskaper

Filosofie kandidatexamen med kinesiska som huvudområde samt 30 hp kinesiska på avancerad nivå.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Uppsalastudenten som tar chansenAtt plugga på Uppsala universitet kan bland annat innebära att du spenderar ett år i Australien....


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet