Visa allastudier.se som: Mobil

Miljö- och förvaltningsrätt

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Gotlands Län
10 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2021 - Gotlands Län
Sista ansökan: 2020-10-14

Miljö- och förvaltningsrätt

Målet med denna kurs är att du ska ges sådana grundläggande juridiska kvalifikationer att du ska kunna söka arbete på en tillsynsmyndighet, konsultföretag eller på en ideell förening inom miljöområdet.På en sådan arbetsplats kan krävas goda kunskaper om miljöbalken (miljöskydd inklusive naturresursfrågor) i vid bemärkelse, hälsoskydd, naturvårdslagstiftning samt planlagstiftning). För att kunna tillämpa dessa författningar på en myndighet krävs även förvaltningsrättsliga kunskaper samt de grunder för förvaltningen som läggs i främst Regeringsformen, en av landets grundlagar. Eftersom stora delar av miljörätten med flera områden grundas på EU-rätt krävs även grundläggande kunskaper i EU-rätt och internationell rätt.Under kursen ges extra tid åt att sätta sig in hur vissa mellanstatliga miljööverenskommelser som gäller i Östersjöregionen fungerar. Till dessa hör Östersjökonventionen.På kursen studeras betydelsen av målsättningen för miljörätten - en hållbar utveckling - och specifika regler beträffande miljöskydd, hälsoskydd, avfall, kemikalier, naturvård, sanering av förorenad mark, naturvård och biologisk mångfald, miljökonsekvensbeskrivningar och miljökvalitetsnormer med mera. Syftet är även att ge en översikt av det miljöjuridiska systemet och de olika former av regleringstekniker som förekommer inom rättsområdet.Miljörätten vilar i stora delar på EU-rätt, varav två direktiv av särskild relevans i denna kurs är Ramdirektivet för vatten samt Havsmiljödirektivet. Också andra miljörättsliga rättsakter från EU berörs, såsom regler rörande naturvård, kemikalier och miljökonsekvensbeskrivningar.Inom förvaltningsrätten studeras grundläggande förvaltningsrättsliga principer, beslutsprocessen, samt till exempel rätten att överklaga beslut, allmän- och offentlig handling samt sekretesslagstiftning. Vidare berörs det förvaltningsrättsliga systemet och hur miljöförvaltningen är uppbyggd och dess myndigheter. Kunskaper i förvaltningsrätt är nödvändigt inte endast för dem som arbetar på en myndighet, utan även för alla dem som kommer i kontakt med myndigheter.

Förkunskaper

45 hp miljövetenskap, biologi, geovetenskap eller geografi.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Miljö- och förvaltningsrätt

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: