Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Uppsala
Sista ansökan: 2019-10-14

Miljörätt

Kursen behandlar svensk miljörätt och EU-miljörätt, liksom vissa internationella miljökonventioner. I centrum står miljöbalken, men även annan lagstiftning av betydelse berörs, till exempel plan- och bygglagen. Miljörättsliga instrument ges särskild uppmärksamhet, till exempel målregler, hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar. Även miljöprocessen är viktig på kursen och därmed regler som rör förfarandet vid tillståndsprövning och tillsyn, inte minst olika rättsliga möjligheter att delta i processen.

Förkunskaper

Minst 120 högskolepoäng högskolestudier varav 5 högskolepoäng i miljörätt, alternativt minst 120 högskolepoäng högskolestudier och två års yrkeserfarenhet med tillämpning av miljölagstiftning.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön