Visa allastudier.se som: Mobil

Musikteori 1

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans, Uppsala
15 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Uppsala
Höst 2022

Uppsala
Vår 2023
2022-10-16

Distans
Höst 2022

Distans
Vår 2023
2022-10-16

Musikteori 1

Kursen innehåller momenten satslära, harmonisk analys, gehör och verkstudier och ger dig verktygen för att förstå, utöva och skriva om flerstämmig musik inom den västerländska konstmusiktraditionen.Kursen passar dig som redan har grundläggande kunskaper i musikteori och notläsning (motsvarande Allmän musiklära 7,5 hp), och vill fördjupa dina färdigheter i traditionell harmonilära och få en introduktion till musikanalys. Kursen kan vara förberedande för antagningsprov till musikutbildningar, och ger även en god grund för vidare musikteori- och musikvetenskapsstudier.Satslära, 3 hpSatsläran omfattar ackordtyper och stämföringsprinciper från den västerländska konstmusiken under tiden cirka 1700-1900. Detta studeras genom att arbeta med fyrstämmig sats med given melodi och med givna ackordbeteckningar/funktionsanalysbeteckningar.Harmonisk analys, 3 hp  Harmonisk analys går ut på att kunna se ackord i noterad musik och beskriva de tonartssammanhang de ingår i. Det görs främst med hjälp av funktionsbeteckningar (exempelvis tonika, subdominant och dominant).Gehör, 1,5 hpI gehörsmomentet övas förmågan att utifrån ett klingande material kunna notera intervall, rytmer, melodier och ackordföljder av enklare slag.Verkstudier 7,5 hpDenna del är en grundkurs i musikanalys. Fokus ligger på hur man kan närma sig musiken med olika typer av musikanalys, såsom exempelvis motivanalys, formanalys och Schenkeranalys. Studenterna lär sig identifiera och beskriva formtyper som är vanliga inom västerländsk konstmusik, och övar på att identifiera karaktäristiska drag i olika typer av musik. I kursen studeras också vilka verktyg som är relevanta vid analys av populärmusik. Ett viktigt moment i kursen är övningar i hur man redogör för musikanalys skriftligt.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt grundläggande kunskaper i notläsning

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Musikteori 1

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön