Visa allastudier.se som: Mobil

Naturvård för miljövetare

Uppsala universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Gotlands Län
10 hp
Heltid

Naturvård för miljövetare

Kursen består till största delen av grundläggande naturvårdsteori och naturvårdsbiologi tillsammans med vissa praktiska övningar, till exempel fältövningar, datorlaborationer och studiebesök. Här behandlas förutsättningar för populationers, ekologiska samhällens och ekosystems fortlevnad och hot mot dessa. Olika motiv för naturvårdsåtgärder diskuteras. Kursen innehåller dessutom en genomgång av naturvårdslagstiftning i Sverige och av internationella regelverk, konventioner och direktiv. Kursen ger en översikt av myndigheters ansvar och arbete inom naturvårdsområdet samt ideella organisationers och andra aktörers roll i naturvårdsarbetet.

Förkunskaper

30 hp miljövetenskap, biologi, geovetenskap eller geografi samt Natur- och kulturlandskapets biologiska mångfald, 15 hp, eller 7,5 hp i floristik och faunistik.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Uppsalastudenten som tar chansenAtt plugga på Uppsala universitet kan bland annat innebära att du spenderar ett år i Australien....


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet