Visa allastudier.se som: Mobil

Praktisk filosofi A

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala

Praktisk filosofi A

Följande delkurser ingår i kursen: - Kritiskt tänkande - Etik - Värdeteori - Politisk filosofi eller MetafysikPraktisk filosofi handlar om vårt handlingsliv. Hit hör till exempel frågor om vilka moraliska skyldigheter och rättigheter vi har. Är det försvarbart att äta kött? Bör dödshjälp tillåtas? Frågor av den typen hör till etiken (moment 2) där man bland annat diskuterar skilda generella uppfattningar om vad som gör en handling rätt eller fel. Kan de svar vi kommer fram till på moraliska frågor underbyggas med rationella argument? Kan de vara sanna eller falska? Dessa frågor diskuteras inom det fält som kallas "värdeteori" (moment 3). De teorier som förts fram inom detta fält handlar bland annat om vilken sorts föreställningar som våra svar på moraliska frågor uttrycker. Är de en sorts känslomässiga inställningar snarare än uppfattningar som gör anspråk på att beskriva en av oss oberoende verklighet? Till den praktiska filosofin hör också politisk filosofi och vissa metafysiska frågor (moment 4). Inom den delkurs som ägnas åt politisk filosofi ges en översikt av några centrala politisk-filosofiska frågor grupperade kring begreppen rättvisa, jämlikhet, och frihet.  Tanken att vi ibland borde handla annorlunda än vad vi gör aktualiserar frågan om huruvida vi har en fri vilja. Det är ett exempel på en metafysisk fråga som har praktisk-filosofisk relevans. Andra frågor som kan komma att tas upp inom delkursen om metafysik rör tidens natur, vad som gör dig till samma person som den du var som barn, och Guds existens. För att få en god förståelse av diskussionen kring de filosofiska frågorna och de svar filosofer föreslagit krävs att man kan utvärdera och granska argumenten för dessa uppfattningar. Därför inleds kursen med en delkurs om kritiskt tänkande och som ägnas åt grundläggande begrepp inom argumentationsanalys, logik och semantik (moment 1). Man övar upp sin förmåga att tolka, förtydliga och bedöma ett resonemang. Dessa färdigheter är till stor nytta inte bara inom filosofiutbildningen utan även i många andra sammanhang.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Praktisk filosofi A

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: